Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA

     ภาพด้านล่างนี้ เป็นภาพของนักแสดงทั้งพระเอกและนางเอก มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบทที่เกี่ยวข้องในภาพว่าเป้นฉากที่ทั้งสองพบกันครั้งแรกหรือเปล่า(น่าจะเดาเอา) โดยดูจากการแต่งตัวของทั้งสองคนครับ
Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA

ภาพอีกชุด การแต่งตัวจะเปลี่ยนไปครับ ดูดีขึ้นมาก (มีไมเคิลเบย์ด้วย)


Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA Transformers3 ภาพ Shia และ Rosie จากการถ่ายทำใน LA
Credit : Shia, Rosie On TF3 LA Set Pics
More Shia, Rosie On TF3 LA Set Pics

0 comments:

Thaicybertron Fanpage

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...