ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)

     ต่อเนื่องกันด้วยภาพของเล่นในฝ่าย Decepticon ครับ มีทั้งตัวละครเก่าๆ และที่สำคัญมี Barricade ที่หายไปตั้งแต่ภาคแรกด้วย ??
Megatron
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
Starscream
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น) ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
Dread
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
Crackcase
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
และปิดท้ายด้วย Barricade
ภาพหุ่นฝั่ง Decepticon โฉมใหม่ใน Transformers 3 (ฉบับของเล่น)
รอติดตามกันต่อไปครับ

0 comments:

Thaicybertron Fanpage

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...