คลิปวิดีโอเบื้องหลังการสรางงาน Visual Effect ภาพยนตร์ Transformers Revenge Of The Fallen

คลิปวิดีโอเบื้องหลังการสรางงาน Visual Effect ภาพยนตร์ Transformers Revenge Of The Fallen
     ILM บริษัทที่สร้าง Visual Effect ให้กับ Transformers ทั้ง 2 ภาค ได้อัพโหลดคลิปที่อธิบายการสร้าง Visual Effect ของแกต่างๆ ในภาพยนตร์ Transformers Revenge Of The Fallen ครับ เช่น ฉากการมาถึงของ Decepticon ที่เข้าพุ่งชนกับเรือของสหรัฐ  และฉากที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดอย่างฉากการรวมร่างของ Devastator

0 comments:

Thaicybertron Fanpage

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...